Akce

Fasáda

Trvale čistý vzhled fasády je přanim kazdeho majitele nemovitosti.

Na začátku je potřeba zminit,že i velmi kvalitni fasáda má svůj životni cyklus a jeji obnova by tedy neměla být pro majitele domu nečekaným překvapenim. Je totiž dlouhodobě vystavena velmi rozdilným klimatickým podminkám, napřiklad výkyvům venkovnich teplot,působeni Uvzářeni,různi vlhkosti vzduchu a z toho často plynovci tvorbě plisni či napadeni mikroorganismy . To vše se po letech projevi na struktuře fasády, jeji funkčnosti i barvě. Pokud na fasádě nejsou viditelné žádné trhliny ani jiná poškozeni,fasáda je pevná,soudržná,bez rás,hub a mechu,ale je znečištěna vlivem okolniho prostředi nebo je vybledlá, dům potřebuje pouze oživeni vzhledu nátěrem fasádni barvou. Obnova fasády tak bude jednoduchá a rychlá. Je však potřeba dbát na jeji správný postup.

Pokud na fasádě se objevuje mikroorganismy mech,plisně, rásy,je potřeba co najdřive přistoupit k rešeni problemu a zamezit dalšimu rozvoji . Plisne mají různé zbarveni podle toho ,na jakem podkladu rostou.Mužou být zelené,ale i šede.Zbarveni plisne na omitce ovlivnuje malba a nečistoty z ovzduši /prach/.Ale všechny,jak zestárnou budou černé. Plisně se rozmnožuji najčastěji sporami.Když spora dopadne na vlhké místo s živinami,začne kličit,růst a vytvářet reprodukčni orgány .Z nich se do okoli prostředi uvolnuji zrale spory.

Duvodů,proč se na fasádách objevuji mikroorganismy je několik .Výskutu mikroorganizmu totiž napomáha dostatečná vlhkost,at už ve formě deštových sražek nebo kodenzace par na povrchu fasády,ale také nedostatek slunečniho zářeni . Proto se biotické napadeni vyskytuje převážně na severnich a západnich stranách objektu. Jednim z kličovych faktoru vzniku je i vyber samotné povrchové ůpravy. Na biotické napadeni jsou totiž choulostivé takové upravy fasád,které jsou vyrobeny na bazi akrylatových pryskyric. Na fasádách se vytváři biofilm,což je společenstvi plisni,kvasinek,bakterii,připadně rás.Jak tyto organismy rostou,produkuji organické kyseliny,ty rozleptavaji povrch fasády omitka pak přestava plnit ochrannou funkci.

Jeli již fasáda mikroorganismy napadena,je dobře co najdřive přistoupit k řešeni problemu a zamezit dalšimu rozvoji.Pro tyto ůčely byly vyvinuty specialni systemy, pomoci kterých lze mikrorganismy i s jejich kořeny dokonale odstranit a které následně vytvoři na fasádě ochranný štit zabranujici opetovnému napadeni fasády.

Na základě osobní obhlidky stanovime rozsah práci a část fasády očistime. Připravime technologii opravy a provedeme Vám závaznou kalkulaci ceny.

Naneseme celoplošně biocidni prostředek .Po působeni prostředku ,se Váše fasáda či střecha umyje .Při silném znečištěni se postup může opakovat.Po dokonalém uschnuti se provede sanačni biocidni ochranný nátěr.Pro obnoveni vzhledu je vhodné povrch přetřit silikonovou barvou v požadovaném odstinu. Neni to však nutnost .Tim se také prodlouži životnost cele fasády a ůčinnost fungicidniho prostředku.

Nabizime možnost laboratorniho zjištěni znečištěni fasády/řásy..atd/a stanoveni postupu opráv.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider

Opravy a nátěry fasád

Opravy historických fasád.

 

Montáže a demontáže konstrukci

Zatepleni-Zatepleni i bez lešeni

Opravy a nátěry střech ,okapů .

Služby

Zatepleni i bez lešeni

Fasáda

Střecha

Reklama

Rekonstrukce

 Izolace

Montáže