Čištění fasády | Zateplení bez lešení Praha

Čištění fasády

Akce Fasáda

Stav a vzhled fasády je vizitkou každé nemovitosti.

 AKCE - likvidace  řas, plísní, mechu a bakterií ze stavebních materiálů: fásad, zdí, omítek, betonu, střech apod.  

Fasádní systém často napadají plísně, mechy, a další organické nečistoty, stejně jako prach a především fasáda podléhá UV degradaci prostřednictvím UV záření. Proti organickým nečistotám lze bojovat chemickými odstraňovači, impregnací, fungicidními prostředky.

Pro prodloužení celkové životnosti a obnoveni barev je zpravidla nutně po 5 a více letech přetřít a následně vhodným způsobem ochránit proti degradaci. Nabízíme komplexní práce pro opravy, rekonstrukce i nátěry fasád. Fasádní výškové práce realizujeme především pomoci horolezecké techniky, lešení.

Provádíme komplexní opravy fasád historických objektu, včetně obnovy původní štukové výzdoby, opravy poškozených říms, reliéfu, konzol a dalších zdobných prvků.

Fasády - revitalizace, odstranění plísní a řas. Odstraňujeme biologické napadeni zateplených fasád. Práce provádíme bez lešení.

Hlavni příčiny biologického napadeni fasád: kondenzace vodních par na povrchu fasády, vzrostlá zeleň v blízkosti fasády, severní strana zateplené fasády bez přístupu slunečních paprsků, prašné okolní prostředí, zanedbaná údržba.

Trvale čistý vzhled fasády je přáním každého majitele nemovitosti.

Na začátku je potřeba zmínit, že i velmi kvalitní fasáda má svůj životni cyklus a její obnova by tedy neměla být pro majitele domu nečekaným překvapením. Je totiž dlouhodobě vystavena velmi rozdílným klimatickým podmínkám, například výkyvům venkovních teplot, působení UV záření, různé vlhkosti vzduchu a z toho často plynoucí tvorbě plísní či napadeni mikroorganismy. To vše se po letech projeví na struktuře fasády, její funkčnosti i barvě. Pokud na fasádě nejsou viditelné žádné trhliny ani jiná poškození, fasáda je pevná, soudržná, bez řas, hub a mechu, ale je znečištěna vlivem okolního prostředí nebo je vybledlá, dům potřebuje pouze oživení vzhledu nátěrem fasádní barvou. Obnova fasády tak bude jednoduchá a rychlá. Je však potřeba dbát na její správný postup.

Pokud se na fasádě objevují mikroorganismy mech, plísně, řasy, je potřeba co nejdříve přistoupit k řešení problému a zamezit dalšímu rozvoji. Plísně mají různé zbarveni podle toho, na jakém podkladu rostou. Mohou být zelené, ale i šedé. Zbarvení plísně na omítce ovlivňuje malba a nečistoty z ovzduší (prach). Ale všechny, jak zestárnou, budou černé. Plísně se rozmnožuji nejčastěji sporami. Když spora dopadne na vlhké místo s živinami, začne klíčit, růst a vytvářet reprodukční orgány. Z nich se do okolí prostředí uvolňují zralé spory.

Důvodů, proč se na fasádách objevuji mikroorganismy, je několik. Výskytu mikroorganizmu totiž napomáhá dostatečná vlhkost, ať už ve formě dešťových srážek nebo kondenzace par na povrchu fasády, ale také nedostatek slunečního zářeni. Proto se biotické napadení vyskytuje převážně na severních a západních stranách objektu. Jedním z klíčových faktorů vzniku je i výběr samotné povrchové úpravy. Na biotické napadeni jsou totiž choulostivé takové úpravy fasád, které jsou vyrobeny na bázi akrylátových pryskyřic. Na fasádách se vytváří biofilm, což je společenství plísní, kvasinek, bakterií, případně řas. Jak tyto organismy rostou, produkují organické kyseliny, ty rozleptávají povrch fasády. Omítka pak přestává plnit ochrannou funkci.

Je-li již fasáda mikroorganismy napadena, je dobře co nejdříve přistoupit k řešení problému a zamezit dalšímu rozvoji. Pro tyto účely byly vyvinuty speciální systémy, pomocí kterých lze mikroorganismy i s jejich kořeny dokonale odstranit a které následně vytvoří na fasádě ochranný štít zabraňující opětovnému napadeni fasády.

Na základě osobní obhlídky stanovíme rozsah práce a část fasády očistíme. Připravíme technologii opravy a provedeme Vám nezávaznou kalkulaci ceny.

Nabízíme možnost laboratorního zjištěni znečištěni fasády (řasy, atd.) a stanoveni postupu oprav.

Pro každého klienta zpracováváme zdarma individuální cenovou nabídku.

Garantujeme krátkou dobu realizace.

Bezpečně provedeni práce.

Pojištění zodpovědnosti.

Konzultace Vaší situace  zdarma.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oprava fasady Praha 4 Oprava fasady Praha 4
Renovace fasady Praha 4 Renovace fasady Praha 4
Renovace fásady  Prána 4 Renovace fásady Prána 4
Renovace fasady Praha 4 Renovace fasady Praha 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider

Opravy a nátěry fasád

Opravy historických fasád

 

Montáže a demontáže konstrukcí

Zateplení - Zateplení i bez lešení

Opravy a nátěry střech, okapů

Služby

Zateplení fasády i bez lešeni

Čištění fasády

Nátěr a oprava střechy

Montáž reklamy

Rekonstrukce bytu a domu

 Izolace PVC Fólie

Montáže